Beslissingen van de ministerraad van 7 mei 2021

De ministerraad vond plaats via elektronische procedure onder het voorzitterschap van eerste minister Alexander De Croo.

U kunt de beslissingen raadplegen op news.belgium.be.