De beleidsverklaring

De Eerste Minister legde op 12 oktober 2021 de federale beleidsverklaring af in de Kamer van volksvertegenwoordigers. In de beleidsverklaring maakt de regering duidelijk welke haar beleidsprioriteiten zijn voor het volgende jaar. 

Raadpleeg de beleidsverklaring op de website van de Eerste Minister.