De FOD Financiën heeft zonet zijn jaarverslag 2020 gepubliceerd

Zoals overal in België ondervond ook de FOD Financiën de impact van de coronacrisis. Dat weerspiegelt zich in een aantal sprekende cijfers die wij met behulp van infografieken naar voor schuiven en toelichten.  

Enkele voorbeelden:  

  • 1.273.585: aantal belastingplichtigen dat een extra betalingstermijn heeft gekregen  

  • + 386 %: stijging van het aantal betalingen uitgevoerd via MyMinfin  

  • - 99 %: daling van het aantal bestelde circulatiemunten door de Koninklijke Munt 

  • 81 %: percentage huurcontracten elektronisch geregistreerd via MyRent 

  • 2.178: aantal douanecontroles op mondmaskers en vaccins 

  • + 4 %: stijging van het aantal afgeleverde attesten van erfopvolging 

  • 41.388: aantal dagen digitale opleiding bij de FOD Financiën  

Daarnaast vindt u nog een pak andere infografieken terug waarmee u snel een algemeen beeld krijgt van de kernopdrachten van de FOD Financiën.  

 Het jaarverslag 2020 van de FOD Financiën.