Geef uw mening over het Reductieprogramma voor pesticiden 2023-2027

De federale en gewestelijke autoriteiten nodigen u uit om tussen 17 januari en 20 maart 2022 deel te nemen aan het openbaar onderzoek over het Programma 2023-2027 van het Nationaal Actieplan voor de Reductie van Pesticiden (NAPAN).

Dit programma heeft tot doel het gebruik van pesticiden en hun impact op het leefmilieu en  de volksgezondheid te verminderen door middel van verschillende acties (opleiding, bewustmaking, regelgeving, ondersteuning, studies, enz.), gericht op zowel professionelen (landbouw, groensector, publiek en privaat) als particulieren.


Uw mening interesseert ons !

Vooraleer het programma 2023-2027 wordt goedgekeurd heeft u de kans om actief deel te nemen aan het openbaar onderzoek via het online platform napan.mijnopinie.belgium.be. Dit platform zal toegankelijk zijn vanaf 17 januari 2022.

Op dit platform vindt u de nationale, federale en gewestelijke acties. Filteren op beleidsniveau is mogelijk.


U kunt ons uw schriftelijke opmerkingen ook uiterlijk op 20 maart 2022 bezorgen op het volgende adres:
napan@health.fgov.be of per post naar Dr. Ir. Vincent Van Bol, FOD Volksgezondheid, Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten, Galileelaan 5 bus 2, 1210 Brussel.