Geef uw mening over het voorontwerp van het derde federaal plan voor duurzame ontwikkeling

Het voorontwerp van het derde Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling ligt op tafel voor consultatie. De tekst is een eerste voorstel van duurzame acties en maatregelen. Organisaties, adviesraden, parlementen en burgers kunnen tot 8 juni 2021 hun opmerkingen of suggesties doorgeven.

In het voorontwerp staan o.a. voorstellen om circulaire economie te verbeteren, de strijd tegen illegale handel van hout op te voeren, eerlijkere en groenere fiscaliteit te promoten en toegang tot sociale rechten te vergemakkelijken. Verder zet het voorontwerp ook in op het versterken van de voorbeeldrol van de federale staat op vlak van o.a. mobiliteit, telewerk en milieubeheer.

Wat willen we bereiken met het plan?

Het derde Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling bekijkt duurzame ontwikkeling met een ruime bril. Het plan zet in op een sterker sociaal en economisch beleid en een gezonder milieu en heeft daarbij extra aandacht voor thema’s zoals armoede, gender, discriminatie, ongelijkheid en betere toegang tot rechten vóór iedereen. De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) zijn dan ook een kompas voor het plan. Alle voorstellen moeten uiteindelijk ervoor zorgen dat de federale overheid zijn nationale en internationale duurzaamheidsdoelstellingen bereikt. Het plan is dan ook een leidraad om de SDG’s en de doelstellingen van de Langetermijnvisie Duurzame Ontwikkeling om te zetten in de praktijk.

Iedereen maakt mee beleid

Duurzaamheidsbeleid is het werk van velen. Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling zetelt samen met andere federale duurzaamheidsexperten in de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO). Zij werken uit welke duurzaamheidsmaatregelen er federaal nodig zijn om te verduurzamen en internationale engagementen na te komen.

Voor het definitieve plan naar de regering gaat, krijgen organisaties, adviesraden, parlementen en burgers de kans om hun opmerkingen en suggesties door te geven. Zijn er acties die volgens jou ambitieuzer kunnen? Hebben de experten iets over het hoofd gezien?

    Lees het voorontwerp van het FPDO

    Raadpleeg de lezersgids van voorontwerp van het FPDO in het Nederlands of het Duits
    Download het feedbackformulier in het Nederlands of het Duits
    Lees de informatie over de vorige plannen

Laat het ons weten door het feedbackformulier in te vullen en bezorg het ons tegen 08 juni 2021:

    per e-mail naar cidd-icdo@ifdd.fed.be (link sends e-mail)
    per post naar het adres:
                    ICDO-secretariaat c/o Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling
                    Hertogsstraat 4
                    1000 Brussel.

Uw feedback wordt anoniem door de ICDO verwerkt. Tegen oktober 2021 mag u het finale resultaat op de website van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling verwachten.