Monitoring van de bevoorradingszekerheid van elektriciteit

Het regeerakkoord van 30 september 2020 bepaalde dat burgers en bedrijven de absolute garantie verdienen dat de bevoorrading van elektriciteit verzekerd is. Om onzekerheden te vermijden zet de regering een continue monitoring op van de productiecapaciteit en dat in nauw overleg met de Algemene Directie Energie, de CREG en Elia. 

De FOD Economie heeft die monitoring van de bevoorradingszekerheid uitgewerkt. Die bevat gegevens over de belangrijkste parameters voor het bewaken van de bevoorradingszekerheid. De monitoring bestaat uit een continue monitoring, een backward monitoring en een forward monitoring en wordt regelmatig bijgewerkt. 

Meer info op de website van FOD Economie