Nieuw schooljaar: extra opgepast voor kwetsbare weggebruikers

Bij de start van het nieuwe schooljaar roept Vias institute op om extra waakzaam te zijn in en rond de schooluren voor kwetsbare weggebruikers. Zelfs in het atypische jaar 2020 waren er 1510 kinderen die op weg naar of terug van de school gewond geraakten in een verkeersongeval. Dat zijn er ongeveer 12 per schooldag. Toch blijft het belangrijk om kinderen te stimuleren om zelfstandig naar school te gaan. De laatste vakantiedagen zijn ideaal om het traject naar school al te oefenen en uw kinderen voor te bereiden.  

Lees het persbericht van Vias institute