Organisatie van een NAVO-top in Brussel op 14 juni 2021

Op maandag 14 juni 2021 vindt in het NAVO-hoofdkwartier in Brussel een vergadering plaats van de staatshoofden en regeringsleiders van de landen van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO).

De top zal onder meer de gelegenheid bieden voor een eerste contact tussen de Amerikaanse president Joe Biden en de andere staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO-partners. Daarnaast zullen ze een reeks voorstellen goedkeuren in het kader van het NAVO 2030-initiatief, dat erop gericht is de NAVO politiek en militair te versterken en voor te bereiden op de veiligheidsuitdagingen van de toekomst. In de marge van de top zullen ook bilaterale ontmoetingen tussen naties en organisaties plaatsvinden.

De organisatie van deze bijeenkomst is een uitstekende gelegenheid om België in de internationale schijnwerpers te plaatsen en vormt een economische en geopolitieke meerwaarde voor ons land en voor Brussel.

België heeft als gastland talrijke aspecten van deze top op zich genomen: veiligheid en preventie, protocol, mobiliteit en communicatie. Bovendien wordt toegezien op de strikte naleving van de gezondheidsmaatregelen in verband met Covid-19.

De organisatie van deze top in Brussel zal grote gevolgen hebben voor de mobiliteit in de omgeving van het NAVO-hoofdkwartier, waar op 14 juni een veiligheidsperimeter zal worden ingesteld. Meer informatie is beschikbaar op de website van de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene. De dag zelf zal realtime-informatie worden verspreid via hun Twitteraccount (Polbru).

 

otan