Uw mening over het ontwerp van Belgische nationale strategie inzake bestuivers voor 2021-2030

Van 12 mei 2021 tot en met 10 juli 2021 organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van Belgische nationale strategie inzake bestuivers voor 2021-2030.

Bestuivende insecten worden bedreigd en hun aantallen gaan met rasse schreden achteruit. Om deze belangrijke problematiek aan te pakken, hebben de bevoegde regionale en federale overheden samen een Belgische nationale strategie voor de komende jaren uitgewerkt.

Dit voorstel van nationale strategie, dat wordt voorgelegd voor openbare raadpleging, benadrukt het belang van de landbouw, ruimtelijke ordening en wetenschap.

De hoofddoelstellingen van deze strategie zijn het terugdringen van de sterfte bij honingbijen, het omkeren van de negatieve trend van de bestuivers en de opvolging en analyse van de vastgestelde veranderingen in de verspreiding en het aantal bestuivers over het hele land.

Deze openbare raadpleging kadert in het Verdrag van Aarhus, dat u het recht geeft op inspraak bij beslissingen over het milieu.

Meer informatie vindt u vanaf 12 mei 2021 op www.consult-leefmilieu.be.