Verdrag van Aarhus: resultaten van de openbare raadpleging

Van 20 oktober tot en met 24 november 2020 organiseerden de federale en de drie gewestelijke milieuadministraties een raadpleging van het publiek over het ontwerprapport (2017-2020) over de toepassing van het Verdrag van Aarhus in België.

Het Verdrag van Aarhus geeft iedereen het recht op milieu-informatie, het recht om deel te nemen aan de besluitvorming inzake milieu en het recht om beroep aan te tekenen in milieuaangelegenheden.

Alle rapporten en ontvangen opmerkingen zijn beschikbaar op www.aarhus.be