Aangepaste terugbetaling voor medische raadplegingen op afstand

Sinds het begin van de COVID-19-pandemie maakt het RIZIV gebruik van een terugbetalingssysteem voor telefonische en videoraadplegingen bij de dokter. Vanaf 1 augustus 2022 wordt de terugbetalingsregeling voor deze raadplegingen aangepast.

Het aantal raadplegingen op afstand dat zal terugbetaald worden door het RIZIV is niet gelimiteerd. Er gelden echter enkele voorwaarden:

  • het gaat om raadplegingen bij je gebruikelijke dokter, bij een specialist waarnaar je doorverwezen bent of een huisartsenwachtdienst
  • de raadpleging op afstand kan enkel op jouw vraag en met akkoord van de dokter gebeuren
  • tijdens de raadpleging moet de dokter toegang hebben tot je dossier
  • het gebruikte platform voor videoraadplegingen moet voldoen aan een aantal criteria om de veiligheid van de informatie te waarborgen

Als patiënt betaal je enkel je persoonlijk aandeel of remgeld: 4 euro voor een videoraadpleging, 2 euro voor een telefonische raadpleging.

Indien je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming, betaal je in beide gevallen slechts 1 euro. De rest van het bedrag wordt betaald door het ziekenfonds.

Meer informatie vind je op de website van het RIZIV.