Alle cijfers over België 2022

Ontdek de jaarlijkse brochure Kerncijfers, die wordt uitgegeven door Statistics Belgium, de Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie. Deze brochure bevat basiscijfers over bevolking, samenleving, grondgebied, leefmilieu, economie, vastgoed, bouw, mobiliteit en vervoer in België.

Duidelijke kaarten, tabellen en grafieken tonen niet alleen de Belgische trends maar plaatsen ze eveneens in Europees perspectief. Media, beleidsmakers, burgers, ondernemers, onderzoekers etc. gebruiken deze cijfers dagelijks.

Raadpleeg de brochure Kerncijfers - Statistisch overzicht van België 2022.

Voor meer details over statistieken in België kunt u de website van Statistics Belgium raadplegen.