Beslissingen van de ministerraad van 16 september 2022

Een ministerraad vond plaats via elektronische procedure onder het voorzitterschap van eerste minister Alexander De Croo.

U kunt de beslissingen raadplegen op news.belgium.be.