De top van de federale overheid mag diverser

Wist u dat slechts 30 % van de federale topmanagers een vrouw is? De federale overheid is zich ervan bewust dat de diversiteit voor hoge functies beter kan en start een marketingcampagne om een grotere groep mensen warm te maken voor deze functies. In de campagne komen enkele topambtenaren aan het woord over onderwerpen zoals gelijke kansen, leiderschap, uitdagingen en wat het betekent om voor de overheid te werken.

Het woord aan Laura Szabo, voorzitster van het directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken en Vincent Mahieu, Adjunct-administrateur-generaal van de Federale Pensioendienst

Ontdek vacante functies voor topmanagers op de website Werkenvoor.be