Hadja Lahbib vervangt Sophie Wilmès in de federale regering

Sophie Wilmès verlaat de federale regering. Zij wordt vervangen door Hadja Lahbib die minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken, Buitenlandse Handel en Federale Culturele Instellingen wordt.

Minister David Clarinval wordt vice-eersteminister en minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMOs en Landbouw, Institutionele  Hervormingen en Democratische Vernieuwing.