Justitie vereenvoudigt het legalisatieproces voor documenten van beëdigd vertalers en vertaler-tolken

Justitie digitaliseert verder, want vanaf heden kunnen vertalers en vertaler-tolken hun vertaalde documenten digitaal legaliseren via hun elektronische handtekening. Voornaamste doel hiervan is het legalisatieproces van vertaalde documenten voor gebruik in het binnen- en buitenland, te digitaliseren en vereenvoudigen. 

Voordien werd gebruik gemaakt van een papieren validatieprocedure, waardoor de vertaler of burger het vertaalde document moest legaliseren aan de hand van een fysieke stempel. Daarnaast moesten documenten voor buitenlands gebruik op papier worden aangeboden aan de loketten van de FOD Justitie en FOD Buitenlandse Zaken. Beide procedures sinds 1 december 2022 vervangen door een volledig digitale procedure.

Wenst u zeker te zijn of een vertaler of vertaler-tolk erkend is door de FOD Justitie? Via de openbare databank van het nationaal register, toegankelijk via Just-on-web, kunt u vertalers, tolken en vertalers-tolken opzoeken.