Minister Wilmès draagt tijdelijk bevoegdheden over

Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès draagt tijdelijk haar bevoegdheden over omwille van persoonlijke redenen.

Eerste Minister Alexander De Croo zal tijdelijk haar bevoegdheden Buitenlandse Zaken en Europese Zaken waarnemen.

Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMOs en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, David Clarinval wordt tijdelijk belast met de bevoegdheid Buitenlandse Handel. Hij zal haar ook vervangen in het kernkabinet.

Mathieu Michel, Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, wordt belast met de bevoegdheid Federale Culturele Instellingen.