Nicole de Moor benoemd tot staatssecretaris

De koning heeft op dinsdag 28 juni 2022 mevrouw Nicole de Moor benoemd tot staatssecretaris voor Asiel en Migratie, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing. Zij vervangt de heer Sammy Mahdi die de regering verlaat om een andere functie op te nemen.

De heer Vincent Van Peteghem neemt de bevoegdheid over de Nationale Loterij over.

Raadpleeg de volledige samenstelling van de federale regering.