Wijzigingen aan de wegcode: meer verkeersveiligheid voor de actieve weggebruikers

Vanaf 1 oktober 2022 treden nieuwe wijzigingen aan de wegcode in werking. De nieuwe verkeersregels hebben als doel om gebruikers van actieve en/of duurzame vervoermiddelen meer verkeersveiligheid te bieden.

De wijzigingen hebben betrekking op de volgende drie pijlers:

  • Meer veiligheid voor fietsers

Door de beperktere zichtbaarheid van velomobielen en ligfietsen, krijgen bestuurders van deze voertuigen nu de keuze tussen het fietspad en de weg, daar waar de snelheid beperkt is tot 50 km/u.  Daarnaast mogen de fietsers gebruik maken van kleine vlaggetjes of reflecterende strips om hun zichtbaarheid in het verkeer te vergroten.

  • Nieuwe inrichting van de openbare weg

Wanneer wegbeheerders dit wenselijk achten, kan vanaf nu een centraal rijvak ingericht worden met daarnaast laterale rijvakken voorbehouden aan meer kwetsbare weggebruikers. De automobilisten moeten op het centrale rijvak rijden, en dit met aangepaste snelheid.

  • Nieuwe parkeerregels voor elektrische voertuigen

De parkeerregels voor elektrische voertuigen werden verduidelijkt. Een voertuig geparkeerd op een plaats voorzien om op te laden moet verplicht aan de laadpaal gekoppeld zijn. Het parkeren is beperkt tot de duurtijd van het opladen. Bovendien wordt een voertuig dat oplaadt, beschouwd als een geparkeerd voertuig. De bestuurder moet dan aan de normale parkeerregels voldoen.

Lees meer over de nieuwe verkeersregels op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer.