De federale beleidsverklaring 2023

De eerste minister legde op 10 oktober 2023 de federale beleidsverklaring af in de Kamer van volksvertegenwoordigers. In de beleidsverklaring maakt de regering duidelijk welke haar beleidsprioriteiten zijn voor het volgende jaar.

Lees de beleidsverklaring op de website van de eerste minister.