De ICDO stelt haar jaarverslag 2022 voor

Het jaar 2022 werd gekenmerkt door een woelige geopolitieke context. Naast de oorlog in Oekraïne, de stijgende energieprijzen en de gevolgen van de pandemie, stonden de federale overheidsdiensten voor de uitdaging om zich ook in deze moeilijke omstandigheden in te zetten voor de ontwikkeling van een duurzaam beleid.

De Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO) heeft alle acties die de federale overheidsdiensten het afgelopen jaar hebben ondernomen om hun beleid duurzamer te maken, verzameld in haar jaarverslag 2022.

Meer informatie op de website van het ICDO.

Raadpleeg hier het jaarverslag.