Hernieuwbare energie: België bereikt doelstelling in 2021

België haalde in 2021 zijn Europese doelstellingen voor het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in het eindverbruik van energie. Maar het aandeel van aardolieproducten blijft overheersen, ook al daalt het wel. 

Meer informatie op de website van de FOD Economie.