Nieuw VN-verdrag over de bescherming van de oceanen

Na zeventien jaar onderhandelen sloten de Verenigde Naties in New York een historische overeenkomst over een verdrag dat de biodiversiteit op volle zee beschermt.

Tijdens de COP Biodiversiteit in Montreal vorig jaar werd reeds beslist om 30% van de oceanen te beschermen tegen 2030. Het nieuwe verdrag, genaamd het Verdrag voor de Bescherming van Biodiversiteit op Volle Zee (BBNJ Biodiversity Beyond National Jurisdiction), maakt deze doelstelling mogelijk.

Concreet zal 30% van de volle zee – buiten de territoriale wateren – tegen 2030 omgevormd kunnen worden tot mariene beschermde gebieden. Deze gebieden vormen zones waar menselijke activiteiten strikt geregeld zullen worden. Zo ligt er een focus op duurzame scheepvaart, wetenschappelijk onderzoek met respect voor de natuur, duurzaam watertoerisme en een verbod op ongebreidelde visserij.

Ons land heeft actief bijgedragen tot de BBNJ-onderhandelingen en het finaliseren van het verdrag.

Meer informatie op de website van de FOD Volksgezondheid.