Nieuwe internationale brandingcampagne focust op openheid voor innovatie

logo

België's nieuwe internationale brandingcampagne "Embracing Openness" (“openheid omarmen”) is een initiatief van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister en richt zich voornamelijk tot economische beleidsmakers en de brede onderzoekswereld. De campagne wil tonen dat België openstaat voor innovatie, ondersteund door samenwerking en diversiteit. De campagne loopt tot april 2026.

België staat open voor innovatie, samenwerking en diversiteit

Uit een strategische enquête van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 2022 blijkt dat België over het algemeen hoog aangeschreven staat bij de internationale gemeenschap. Wereldwijd lieten opiniemakers zich positief uit over België en benadrukten ze onze ruimdenkendheid, innovatiedrang, bereidheid tot samenwerking en inzet voor de rechtsstaat en de mensenrechten.

Uit de enquête bleek verder dat België een goede reputatie geniet bij onderzoekers, opiniemakers, investeerders en ngo’s. Er kwam echter ook naar voren dat België onvoldoende zichtbaarheid heeft en zich vaak te bescheiden opstelt.

De resultaten van deze enquête dienden als basis voor de nieuwe merkstrategie van België, met een begeleidende campagne die het Belgische engagement voor innovatie, samenwerking en diversiteit benadrukt, samengevat in de baseline "Embracing Openness".

Belgisch engagement voor openheid voor innovatie in moeilijke tijden

"Of het nu gaat om de productie van COVID-vaccins, baanbrekend onderzoek in biotech of halfgeleiders of onze leidende rol in offshore-energie, België toont consequent aan dat openheid voor innovatie essentieel is voor onze samenleving. Partnerschappen en diversiteit omarmen zijn daar deel van. Samenwerken, bruggen bouwen en allianties met verschillende perspectieven, leiden tot vooruitgang, zowel economisch als sociaal. Dat is een fundamenteel onderdeel van het DNA van België. Terwijl anderen ervoor kiezen om zich te isoleren, kiest België radicaal voor openheid als de weg vooruit." - Eerste minister Alexander De Croo bij de lancering van de campagne "Embracing Openness".

Innovatie omarmen - om de uitdagingen van morgen aan te gaan

Om uitdagingen als klimaatverandering, Europese strategische autonomie en energiebevoorradingszekerheid aan te gaan, zet de campagne de innovatieve kant van België in de kijker.

België is een bruisend centrum van innovatie met een bewezen staat van dienst in technologische en wetenschappelijke excellentie. Opvallende Belgische prestaties zijn onder meer de pioniersrol in biofarmaceutisch onderzoek en ontwikkeling, nano-elektronica en offshore-energie, in combinatie met onderzoeksinstellingen en universiteiten van wereldklasse.

België stimuleert de hightech-chiprevolutie dankzij de samenwerking tussen de IMEC-laboratoria en de KU Leuven, door Reuters uitgeroepen tot de zevende meest innovatieve universiteit ter wereld. Daarnaast loopt België voorop in medische ontdekkingen met betrekking tot levensveranderende aandoeningen zoals kanker, Alzheimer en aids, dankzij  onderzoek aan de Universiteit Gent, de ULB en de VUB.

Wat de energietransitie betreft is België medeoprichter van de Noordzeecoalitie om de grootste hernieuwbare energiecentraal in Europa te creëren. Het streven is de gecombineerde offshore-windcapaciteit tegen 2030 te verviervoudigen tot 65 gigawatt en tegen 2050 minstens 150 gigawatt te bereiken.

Vooruitgang en innovatie stimuleren met de steun van partnerschappen

De campagne zal ook belichten hoe partnerschappen bijdragen aan innovatie en duurzame oplossingen . Geen enkele entiteit kan immers alleen complexe problemen aanpakken en alle kansen benutten.

Deze zin voor samenwerking zit ingebakken in het DNA van België. Het is geen toeval dat België, stichtend lid van zowel de Verenigde Naties, de NAVO als de Europese Unie, onderdak biedt aan belangrijke Europese en internationale organisaties. België zal tijdens zijn komende voorzitterschap van de Raad van de EU in 2024 bijzondere nadruk leggen op het bevorderen van innovatiepartnerschappen.

Welvaart door innovatie met diversiteit als uitgangspunt

België gelooft meer dan ooit in de troeven van een open, tolerante en inclusieve samenleving om innovatie te stimuleren en zo vooruitgang en welvaart voor iedereen te garanderen.

"Embracing Openness" zal aantonen dat België een thuis is van vele gemeenschappen en culturen, waar diversiteit centraal staat. Dat blijkt uit onder meer uit de tweede plaats in de Rainbow Index, de derde plaats in de KOF Globalisation Index, de deelname aan de wereldwijde SheDecides-beweging en de toezichthoudende rol bij het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie.

De campagne vertelt het verhaal van België via meerdere kanalen

België staat er niet om bekend dat het zijn verwezenlijkingen sterk in de verf zet. Om daar iets aan te doen, werden in het kader van de campagne mensen uit andere landen uitgenodigd om te vertellen waarom ze België zo geweldig vinden. Vandaar de nieuwe baseline van de campagne: “We don’t say Belgium is great, others do”.

De campagne focust op mensen uit andere landen die in hun eigen taal vertellen over hun ervaringen met België en de Belgen. Ze delen verhalen waarin de drie pijlers van de campagne centraal staan: innovatie, partnerschappen en diversiteit. Het is juist deze combinatie die België uniek maakt.

Via digitale kanalen en lanceringsevenementen wil de nieuwe campagne de wereldwijde aanwezigheid van België versterken, investeerders en onderzoekers aantrekken en belangrijke Belgische industrieën onder de aandacht brengen, zonder daarbij de fundamentele Belgische waarden uit het oog te verliezen.

Het doel van de campagne "Embracing Openness" is een positieve bijdrage te leveren aan de reputatie van België op het internationale toneel. De campagne zal ook worden gepromoot via de Belgische ambassades en diplomatieke posten over de hele wereld.

Gedurende drie jaar zal de campagne ook zichtbaar zijn op Brussels Airport en een warm welkom bieden aan internationale reizigers, zakenreizigers en innovatiepartners. De twintigste verjaardag van de legalisering van het homohuwelijk in België in juni was een van de eerste mijlpalen van de campagne.

In de komende jaren zullen bijkomende campagnemomenten worden afgestemd op handelsmissies, internationale conferenties en evenementen voor stakeholders. De campagne wordt wereldwijd gevoerd, maar zal in eerste instantie gericht zijn op Europa, ter voorbereiding van het komende voorzitterschap van België van de Raad van de Europese Unie in 2024.


Meer informatie is te vinden op www.embracingopenness.be 

Volg ons op:

Facebook: https://facebook.com/belgium

Instagram: https://www.instagram.com/belgium/  

Twitter: https://twitter.com/Belgium

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/Belgium