Wijziging van het tijdskrediet

De regelgeving rond tijdskrediet is veranderd: de mogelijkheden om ervan te genieten zijn vanaf nu op sommige vlakken minder ruim.

 

Zorg voor een kind

Wie voltijds tijdskrediet wil nemen om te zorgen voor zijn of haar kind, kan dat nu tot het kind vijf jaar oud is. Vroeger kon dit tot acht jaar.

De maximumperiode wordt teruggebracht van 51 naar 48 maanden. Ook moet je ten minste 36 maanden in dienst zijn.

 

Tewerkstellingsvoorwaarde

Werknemers die willen genieten van een uitkering in het kader van een voltijds tijdskrediet moeten gedurende de 12 voorgaande maanden voltijds gewerkt hebben (in een deeltijdse arbeidsregeling 24 maanden).

 

Afschaffing van de anciënniteitstoeslagen

Het verhoogde bedrag bij een anciënniteit van minstens 5 jaar wordt afgeschaft.

 

Meer info op de website van de FOD Werkgelegenheid.