Beslissingen van de ministerraad van 5 april 2024

Een elektronische ministerraad vond plaats onder het voorzitterschap van eerste minister Alexander De Croo.

U kunt de beslissingen raadplegen op news.belgium.be.