Nationale biodiversiteitsstrategie: uw mening telt!

Van 24 juni tot en met 24 september 2024 organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van de “Actualisering van de Belgische nationale biodiversiteitsstrategie tot 2030".

De update van de nationale strategie heeft als doel onze nationale biodiversiteitsdoelstellingen in overeenstemming te brengen met het Kunming-Montréal mondiaal biodiversiteitskader en de Europese Biodiversiteitsstrategie tot 2030.

De strategie omvat 15 strategische doelstellingen en een groot aantal operationele doelstellingen om de uitvoering van acties door regionale en federale overheden te sturen. De bijgewerkte strategie is opgesteld voor een periode van 7 jaar (2024-2030).

De huidige nationale biodiversiteitsstrategie (2013-2020) is beschikbaar op https://www.biodiv.be/documents/BE-national-strategy.

Deze openbare raadpleging komt voort uit het Verdrag van Aarhus, dat u het recht geeft op inspraak bij beslissingen over het milieu.

Meer informatie vindt u vanaf 24 juni op www.consult-leefmilieu.be.