Spend Your Change: gebruik je muntstukken

België produceert een enorme hoeveelheid muntstukken, maar die circuleren te weinig. Ze zitten ergens in een zak, een bokaal, een kinderspaarpot etc.

Nochtans is het essentieel dat kleingeld circuleert. Zo zou de federale overheid immers miljoenen euro's kunnen besparen.

Sterker nog: hoewel er in België meer dan 4,2 miljard muntstukken zijn, hebben sommige winkels te weinig wisselgeld voor hun klanten.

De FOD Financiën heeft daarom de sensibiliseringscampagne Spend your change gelanceerd om de burgers aan te moedigen hun munten te gebruiken. Deze campagne loopt via de sociale media (#spendyourchange ).

Alle informatie over de Spend Your Change-campagne vind je op de website van de FOD Financiën.


 [DJ1]Il manque un "d" dans "spend" en FR