“Red de emoji”: een spel om de gevaren van chemische huisproducten te leren vermijden

Sinds juni 2017 dragen alle chemische producten in de handel nieuwe gevaarsymbolen. Negen nieuwe pictogrammen in een witte ruit met een rode rand vervangen de zeven gevaarsymbolen met een oranje achtergrond.

Je vindt deze nieuwe symbolen en de betekenis ervan op de website https://www.gevaarsymbolen.be.

Uw mening over het Federale Bijenplan 2017-2019

Van 6 maart tot en met 4 mei 2017 organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van Federale Bijenplan 2017-2019.

De uitdaging van dit plan bestaat erin de gezondheid van de bijen en hun bestuiving te behouden.

Het Federale Bijenplan 2017-2019 verzamelt verschillende maatregelen die de regering heeft genomen en acties die in aansluiting daarop werden uitgevoerd.

Beslissing van het Overlegcomité over reizen naar het buitenland

Het Overlegcomité is bijeengekomen in aanwezigheid van de Groep Experts belast met de Exitstrategie (GEES) om vanuit epidemiologisch oogpunt de strategie te bepalen voor de begeleiding van mensen die terugkeren uit zogenaamde risicozones, in het kader van de strijd tegen Covid-19 in België. De Nationale Veiligheidsraad heeft de niet-essentiële reizen naar het buitenland al geregeld door de lijst van landen die toegankelijk zijn voor Belgen strikt te beperken tot Europese lidstaten en/of leden van de Schengenzone (31 landen).

Maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van 24 juni 2020 - Coronavirus

Vanaf 1 juli gaat fase 4 van de afbouw in

De Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de ministers-presidenten heeft een akkoord bereikt om vanaf 1 juli over te gaan tot fase 4 van de afbouw, op basis van het akkoord van de experts van de GEES, dat zich beroept op de gunstige evolutie van de epidemiologische situatie.

De zes gouden regels blijven van kracht, namelijk:

Meer steunmaatregelen voor de koopkracht en de sectoren in moeilijkheden

Het kernkabinet uitgebreid met de tien partijen die de federale regering steunen, heeft een reeks maatregelen genomen uit het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming. De maatregelen hebben als doel de koopkracht van de Belgen en de sectoren in moeilijkheden te steunen.

Lees het persbericht met maatregelen op de website van de eerste minister.