mypension

Uw online pensioendossier

mypension.be is het online pensioenportaal voor alle gepersonaliseerde informatie over wettelijke en aanvullende pensioenen. 
 
Uw pensioendossier evolueert samen met u vanaf uw eerste stappen op de arbeidsmarkt tot aan uw pensioen. Wil u weten hoe het zit met uw pensioen? mypension.be helpt u daarbij! U kan er uw eigen pensioendossier op de voet volgen.
  

Uw wettelijk pensioen (eerste pijler)

Of u nu werknemer, zelfstandige of ambtenaar bent, of was, in het luik ‘mijn wettelijk pensioen’ kan u:
 
 • uw pensioenloopbaan (de periodes die meetellen voor uw pensioen) inkijken en eventuele fouten signaleren.
 • nagaan wat uw vroegst mogelijke pensioendatum is. Als u een gemengde loopbaan hebt, krijgt u de vroegst mogelijke gezamenlijke datum voor alle pensioenstelsels samen. U kan ook uw vroegst mogelijke datum in één stelsel bekijken en onderzoeken wat de invloed hiervan is op de andere stelsels.
 • uw pensioen online aanvragen en die aanvraag verder opvolgen.
 • uw contactgegevens beheren en uw post digitaal ontvangen.
 • als gepensioneerde werknemer of zelfstandige de bedragen bekijken die u al ontving en zien wanneer de volgende betaling zal gebeuren. U kan ook uw bankrekening meedelen of wijzigen.
   

Uw aanvullend pensioen (tweede pijler)

Een aanvullend pensioen komt bovenop het wettelijk pensioen en kan u opbouwen terwijl u werkt. In het luik ‘mijn aanvullend pensioen’ op mypension.be krijgt u een globaal beeld van dit pensioen. U kan hier:
 
 • nagaan of u een aanvullend pensioen opbouwt of hebt opgebouwd 
 • zien hoeveel pensioenreserve er al is gespaard tot nu toe. Bouwde u al meerdere rechten op tijdens uw loopbaan, dan krijgt u nu een totaal van alle pensioenplannen samen, bijvoorbeeld ook van uw  slapende rechten bij een ex-werkgever.
 • op één plek een verstaanbaar en gestandaardiseerd overzicht vinden van uw rechten. Per pensioenplan ziet u de pensioenreserve, een raming van het te verwachten bedrag bij pensionering en – als die voorzien is – de overlijdensdekking.
 • eventuele ‘vergeten’ aanvullende pensioenrechten opsporen en nagaan bij welke verzekeraar of pensioenfonds die nog worden beheerd.
   
Op mypension.be vindt u geen informatie over het pensioensparen (derde pijler) dat u eventueel op eigen initiatief doet.
 

Zich inloggen op mypension.be

Mypension.be beschikt over een beveiligde toegang. Om toegang te krijgen tot uw online pensioendossier moet u zich aanmelden met uw elektronische identiteitskaart. Hiervoor hebt u uw pincode en een kaartlezer nodig. 

Nog vragen? 

Meer informatie krijgt u via de gratis pensioenlijn 1765 of vanuit het buitenland via +32 78 15 1765 (betalend), op werkdagen van 9 tot 12u en van 13 tot 17u. 

Voor specifieke vragen over het luik ‘mijn aanvullend pensioen’ van mypension.be, kan u dit nummer bellen op werkdagen van 9 tot 12u. 

Of stel uw vraag via de contactformulieren die u op mypension.be vindt.