Aanslagbiljet

Na verificatie van uw aangifte en eventueel ook een belastingcontrole gebeurt de belastingberekening en ontvangt u een aanslagbiljet.

Op dit document kunt u lezen welk bedrag u terugkrijgt of moet betalen. Bij een terugbetaling controleert u best of het rekeningnummer dat is vermeld op het aanslagbiljet klopt. Als dit niet het geval is, waarschuw dan schriftelijk uw taxatiedienst.

Als u niet akkoord gaat met de belastingberekening, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Sociale voordelen (studiebeurs, sociale lening, huisvestingspremie …) worden dikwijls toegekend onder inkomensvoorwaarden. In principe kunt u het bedrag van uw inkomen bewijzen met uw aanslagbiljet. Bewaar dus dit document en zijn bijlagen.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten