Fiscale aspecten

Als u naar het buitenland verhuist, neemt u best voor uw vertrek contact op met uw belastingkantoor. Het belastingkantoor zal u meedelen wat u voor uw vertrek precies moet doen om uw fiscale verplichtingen te vervullen. Daarnaast kan het belastingkantoor u ook adviseren bij uw keuze om uw hoofdverblijfplaats al dan niet naar het buitenland over te brengen.

Hoofdverblijfplaats in het buitenland

Als u uw hoofdverblijfplaats verandert naar een adres in een ander land, zult u voortaan in dat land belastingen moeten betalen. Uw verhuizing wordt automatisch aan de belastingsdiensten doorgegeven, maar u zult wel nog een speciaal aangifteformulier aan uw belastingskantoor moeten vragen. Die aangifte regelt de belastbare inkomsten voor de periode vanaf 1 januari tot de dag van uw vertrek.

Als u na uw vertrek nog inkomsten vanuit België zou hebben, bijvoorbeeld door de verhuur van een huis in België op uw naam, dan moet u daartoe nog steeds een belastingsaangifte voor niet-inwoners indienen.

Hoofdverblijfplaats in België

Als u tijdens uw (tijdelijk) verblijf in het buitenland uw hoofdverblijfplaats niet naar het buitenland overbrengt, blijft u sowieso aan de Belgische personenbelasting onderworpen. U moet dan in België al uw inkomsten aangeven, zowel de binnenlandse als de buitenlandse. U zult zelden twee keer (volledig) belast worden op uw buitenlandse inkomsten. Alles hangt ervan af of u al dan niet gaat werken in een land waarmee België een verdrag heeft afgesloten om dubbele belastingen te voorkomen.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten