Arbeidsongeschiktheid

Als een werknemer door ziekte of een ongeval niet in staat is om zijn werk uit te voeren, dan wordt zijn arbeidsovereenkomst geschorst. In een eerste fase blijft het loon ten laste van de werkgever. Houdt de arbeidsongeschiktheid gedurende langere tijd aan, dan krijgt de werknemer een vervangingsinkomen dat wordt vergoed door de verplichte ziekteverzekering.

Meer informatie over arbeidsongeschiktheid vindt u op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Meer informatie over arbeidsongeschiktheid via het portaal van de sociale zekerheid.