Meer steunmaatregelen voor de koopkracht en de sectoren in moeilijkheden

Het kernkabinet uitgebreid met de tien partijen die de federale regering steunen, heeft een reeks maatregelen genomen uit het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming. De maatregelen hebben als doel de koopkracht van de Belgen en de sectoren in moeilijkheden te steunen.

Lees het persbericht met maatregelen op de website van de eerste minister.

 

Uw mening over de beheerplannen voor Natura 2000 in onze Noordzee

Van 2 mei 2017 tot en met 30 juni 2017 organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2018-2023).

Het ontwerp  ‘Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2018-2023)’ werd opgesteld in uitvoering van het koninklijk besluit van 27 oktober 2016 betreffende de procedure tot aanduiding en beheer van de mariene beschermde gebieden.

Radonactie: bestel uw detector

Radon is een radioactief gas dat aanwezig is in de bodem en in gesteenten. In België is het aanwezig in de ondergrond in veranderlijke hoeveelheden. Het gevaar van radon ligt hem in het feit dat het uit de ondergrond kan ontsnappen en gebouwen binnendringen. Wanneer radon wordt ingeademd, tast het de longen aan en kan het kanker veroorzaken. In België leidt radon elk jaar tot zo’n 480 gevallen van longkanker.

Van 1 oktober 2016 tot 31 januari 2017 waarschuwt de Radonactie voor de gevaren van radon en biedt ze de burgers de mogelijkheid een detector te bestellen.  

Internationale week van de borstvoeding: “Eet lokaal!”

De internationale week van de borstvoeding vindt plaats van 1 tot 7 oktober 2016. De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het Federaal Borstvoedingscomité (FBVC) maken van de gelegenheid gebruik om hun nieuwe bewustmakingscampagne op te starten met als slogan “Eet lokaal!”. Borstvoeding is immers een belangrijke factor in de duurzame ontwikkeling en de strijd tegen armoede.

#Yes2Belgium

De campagne #Yes2Belgium, die bestemd is voor de buitenlandse economische actoren, stelt een nieuwe video voor. In die video getuigen bedrijfsleiders over hun ervaring als investeerder in België.

Een aantal van de redenen waarom deze industriëlen voor ons land gekozen hebben, zijn de expertise van de arbeidskrachten, de ideale geografische ligging en de vernieuwingskracht.

Conferentie 1001 beslissingen – Red de biodiversiteit

In 2016 vieren we de 20ste verjaardag van de Belgische ratificatie van het Biodiversiteitsverdrag. Naar aanleiding van deze verjaardag organiseren het Nationaal knooppunt biodiversiteit en de regionale en federale administraties voor leefmilieu (waaronder de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu) de Conferentie 1001 beslissingen – Red de biodiversiteit.

Nieuwe uitgifte van staatsbons op 4 maart 2016

De volgende uitgifte van Staatsbons zal plaatshebben op 4 maart 2016. Er zal slechts één Staatsbon op 10 jaar aan het publiek aangeboden worden. De rentevoet van deze bon zal op 22 februari 2016 vastgelegd worden.

De inschrijvingsperiode loopt vanaf woensdag 24 februari 2016 tot en met donderdag 3 maart 2016, met betaling op vrijdag 4 maart 2016.

Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij uw financiële instelling of op de website www.destaatsbons.be.