2016 est l’année anniversaire des 20 ans de la ratification par la Belgique de la Convention sur la diversité biologique. Pour marquer l’évènement, le Point focal biodiversité et les administrations régionales et fédérale en charge de l'environnement (dont SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement) organisent la Conférence 1001 décisions – Sauvons la biodiversité.

Frans

In 2016 vieren we de 20ste verjaardag van de Belgische ratificatie van het Biodiversiteitsverdrag. Naar aanleiding van deze verjaardag organiseren het Nationaal knooppunt biodiversiteit en de regionale en federale administraties voor leefmilieu (waaronder de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu) de Conferentie 1001 beslissingen – Red de biodiversiteit.

Nederlands

Les membres du gouvernement fédéral se réunissent habituellement chaque vendredi. Les décisions sont disponibles sur www.presscenter.org.

Frans

De volgende uitgifte van Staatsbons zal plaatshebben op 4 maart 2016. Er zal slechts één Staatsbon op 10 jaar aan het publiek aangeboden worden. De rentevoet van deze bon zal op 22 februari 2016 vastgelegd worden.

De inschrijvingsperiode loopt vanaf woensdag 24 februari 2016 tot en met donderdag 3 maart 2016, met betaling op vrijdag 4 maart 2016.

Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij uw financiële instelling of op de website www.destaatsbons.be.

Nederlands

Pagina's