Online pensioenaanvraag

Dankzij deze toepassing kunt u uw pensioen of uw inkomensgarantie voor ouderen (IGO) online aanvragen. Enkele minuten volstaan om uw aanvraag tot een goed einde te brengen.

Voor wie?

 • Alle burgers die werken of gewerkt hebben als werknemer (bediende, arbeider of contractueel bij de overheid) en/of als zelfstandige. 
 • Vastbenoemde ambtenaren moeten hun pensioenaanvraag indienen bij hun laatste werkgever.

Vanaf wanneer?

 • Vervroegd met pensioen gaan kan, onder bepaalde voorwaarden, vanaf 60 jaar.
 • De aanvraag kan ten vroegste één jaar voor de gewenste ingangsdatum van het pensioen ingediend worden, dus ten vroegste in de maand van de 59ste verjaardag. 
 • Wie op de normale leeftijd (65 jaar) met pensioen wil gaan moet geen aanvraag indienen.

Hoe?

De aanvrager moet zich eerst identificeren aan de hand van zijn elektronische identiteitskaart of een token. Daarna moet hij:

 • de gegevens uit het rijksregister controleren,
 • zijn contactgegevens invullen,
 • de gevraagde uitkering kiezen (pensioen of inkomensgarantie),
 • de aard van zijn beroepsloopbaan verduidelijken, 
 • de ingangsdatum bepalen.

De aanvraag wordt dan overgemaakt aan de bevoegde pensioeninstelling, die eventueel contact zal opnemen met de burger om bepaalde gegevens toe te laten lichten.

Praktische informatie:

 • De toepassing is beschikbaar in de drie landstalen. 
 • Om toegang te krijgen via de elektronische identiteitskaart is een compatibele eID-kaartlezer nodig (lijst met compatibele kaartlezers is beschikbaar op www.fedict.be). 
 • Een token is een kaart met 24 persoonlijke codes. 
 • Als u meer vragen heeft over de website of over het pensioen in het algemeen, kunt u contact opnemen met: 

- de FPD op 1765, als u als werknemer heeft gewerkt
- het RSVZ op 02 546 42 11, als u als zelfstandige heeft gewerkt