Calculator huurprijsindexeringen

Met de huurcalculator kunt u automatisch de nieuwe geïndexeerde huurprijs van uw woning laten berekenen. Deze indexatie is de jaarlijkse aanpassing van de huurprijs aan de kosten van het levensonderhoud.