Coming2Belgium

Als u in België komt wonen, werken of studeren, vindt u alle informatie over uw rechten op het vlak van sociale zekerheid (kinderbijslag, pensioen, terugbetaling van medische kosten, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, …) terug dankzij de toepassing 'Coming2Belgium'.

U hoeft enkel uw nationaliteit, land van herkomst en statuut te selecteren, en het onderwerp waarover u meer informatie wilt om een overzicht van uw rechten te bekomen.

De toepassing Coming2belgium werd door de verschillende sociale zekerheidsinstellingen ontwikkeld.

Ga na welke uw rechten zijn in het Belgische socialezekerheidsstelsel