Dimona, de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling

De onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (Dimona) is een elektronisch bericht waarmee de werkgever de RSZ ervan op de hoogte brengt dat hij een werknemer in dienst neemt of dat een werknemer zijn onderneming verlaat. De verplichte onmiddellijke aangifte geldt zowel voor bestaande werkgevers als voor werkgevers die hun eerste werknemer in dienst nemen.