Met Finprof kunt u een aangifte van bedrijfsvoorheffing indienen.
Met Finprof is het mogelijk om een aangifte van bedrijfsvoorheffing via een beveiligde internetverbinding bij de overheid in te dienen.
De aangever kan een derde zijn (sociaal secretariaat, boekhouder, softwarebureau …) of de werkgever zelf.
Een veiligheidscertificaat is te verkrijgen bij Isabel, e-trust of GlobalSign.
Met Finprof kunt u een enkele aangifte indienen of een bestand dat één tot verschillende duizenden aangiften kan bevatten.