Horeca@work - 50days

Horeca@work – 50 days is een onlinedienst waarmee een gelegenheidswerknemer in de horeca kan nagaan hoeveel dagen hij gebruik kan maken van een voordelige berekening van socialezekerheidsbijdragen. De berekening van de sociale bijdrage van de werknemer gebeurt op basis van verminderde forfaitbedragen waarbij al zijn sociale rechten worden behouden. Dankzij Horeca@work – 50 days kan hij ook de details van zijn prestaties raadplegen.