Het elektronisch loket van de openbare instellingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ! 

Via dit platform kan u zowel :

  • officiële documenten raadplegen van openbare instellingen (bv. verslagen gemeenteraad, ...). 
  • documenten en diensten elektronisch aanvragen, al dan niet betalend, bij een openbare instelling of de status ervan opvolgen.