Jaarrekeningen neerleggen via internet

Deze toepassing maakt het voor bedrijven, vzw's en stichtingen mogelijk om hun jaarrekeningen online neer te leggen bij de Nationale Bank van België.

Vanaf 23 mei bestaat de toepassing in twee verschillende versies:

  • enerzijds is er de "full" versie van de toepassing die qua functionaliteiten en openingsuren volledig overeenkomt met de versie die tot 23 mei van toepassing was. Deze versie is actief in "tijdruimte A", zijnde alle NBB-werkdagen van 7 tot 20 uur
  • anderzijds is er voortaan ook een "light" versie van de toepassing actief tijdens "tijdruimte B", zijnde:
    • 's nachts (tussen 20 en 7 uur)
    • tijdens de weekends, bankholidays en feestdagen, met uitzondering van zondagvoormiddag van 8.30 tot 12.30 uur.