Public Search van de Kruispuntbank van Ondernemingen en Handelsregister

Met de toepassing "public search" kan u gegevens opzoeken over ondernemingen die hun activiteiten uitoefenen als:

  • Onderneming natuurlijk persoon : Dit type ondernemingen omvat de ambachtsmannen, de handelaars, de personen onderworpen aan BTW en de werkgevers ingeschreven bij RSZ.
  • Onderneming rechtspersoon : Dit type onderneming omvat de ondernemingen waarvoor een verplichting tot inschrijving in KBO bestaat maar die geen onderneming natuurlijk persoon zijn. Hier treft u de ondernemingen aan die de vorm van een vennootschap of verenigingen aannemen. Voorbeelden: BVBA, NV, VZW… .

Welke gegevens toont de Public Search ? U vindt :

  • De ondernemingsgegevens : het ondernemingsnummer, de benaming(en), het adres, het type onderneming, de rechtsvorm, het aantal vestigingseenheden, het telefoonnummer, het faxnummer, het e-mailadres, de gegevens over de beroepsbekwaamheid en de basiskennis bedrijfsbeheer, de gegevens inzake de hoedanigheden en de toelatingen van de onderneming , de gegevens over de activiteiten uitgeoefend door de onderneming, de begindata van deze gegevens.
  • Per vestigingseenheid: het vestigingsnummer, de benaming(en), het adres, het telefoonnummer, het faxnummer, het e-mailadres, de activiteiten, alsook de begindata van deze gegevens.