Meldpunt wegen

Op deze site kunt u potentieel gevaarlijke verkeerssituaties in Vlaanderen signaleren. U kunt er verschillende problemen melden:

  • Gebreken aan de toestand van de weg (gaten, verzakkingen, scheuren …)
  • Hindernissen op de weg (glasresten, zwerfvuil …)
  • Problemen met de signalisatie (verkeersborden of –lichten, wegmarkeringen …)

Knelpunten op fietspaden kunnen gemeld worden via het Meldpunt Fietspaden

Uw melding wordt automatisch doorgegeven aan de bevoegde wegbeheerder (gewest of gemeenten).