Rechtenverkenner

Deze website bundelt informatie over sociale voordelen en tegemoetkomingen op federaal, Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau. 

U kunt deze voordelen doorzoeken op thema, doelgroep of via een persoonlijk profiel.

Deze website is een initiatief van de Vlaamse overheid, genomen in het kader van het decreet lokaal sociaal beleid.