Werkmeldingen

Met deze toepassing kunnen de aannemers van de bouwsector diverse werkmeldingen doorvoeren die bestemd zijn voor de RSZ, de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in de Bouwsector. Deze aangiften worden opgeslagen en overgemaakt aan de betreffende instelling(-en).