Mijn vakantierekening

Een arbeider kan zijn eigen vakantiegegevens opvragen via het portaal van de sociale zekerheid.

Het betreft de lijst van de Vakantiefondsen die hem een vakantiegeld hebben uitgegeven of zullen uitgeven, evenals de vakantieduur die werd geglobaliseerd in functie van de uitgevoerde betalingen.

En, per Vakantiefonds :

  • zijn persoonlijke gegevens (adres, financiële rekeningnummer, enz.);
  • een voorafberekening of simulatie van het vakantiegeld (en van de rechten op  vakantieduur), de afhoudingen ten gunste van eventuele schuldeisers, de  prestatiegegevens die als basis dienen voor de simulatie, en ook de voorziene  uitbetalingsdatum;
  • het bedrag van het werkelijk uitbetaalde vakantiegeld (en de rechten op een  vakantieduur), de afhoudingen ten gunste van eventuele schuldeisers en de prestaties  die als basis dienen voor de berekening van het vakantiegeld en de vakantieduur,  evenals de uitbetalingsdatum.

Hij kan via deze toepassing ook bepaalde documenten verkrijgen:

  • een duplicaat van één van de laatste uittreksels van zijn vakantierekening (document met de berekening van het vakantiegeld en van de vakantieduur); 
  • een vakantieduurattest; 
  • een duplicaat van zijn laatste fiscale attesten 281.10.

Ten slotte kan hij ook bepaalde persoonlijke informaties invoeren of wijzigen:

  • de gewenste taal voor de contacten met zijn vakantiefonds; 
  • de bankrekening waarop zijn vakantiegeld moet gestort worden; 
  • en/of het correspondentieadres indien hij zijn post wenst te ontvangen op een ander  adres dan zijn officieel adres.