My Handicap

De toepassing My Handicap biedt niet alleen de mogelijkheid om dossiers te raadplegen maar ook om een aanvraag in te dienen.

Met My Handicap:

  • kunt u uw dossier als persoon met een handicap raadplegen
  • krijgt u een antwoord op de volgende vragen:
    • Wat heeft de dienst Personen met een handicap u al toegekend? Wat niet?
    • Welke aanvragen zijn in behandeling? Wat moet u nog doen om uw dossier vooruit te helpen?
    • Waarop hebt u nog recht? Aan welke voorwaarden moet u voldoen?
  • In het online dossier kunt u ook een vragenlijst (‘intake’) invullen om een tegemoetkoming, een parkeerkaart of een andere maatregel aan te vragen.

My Handicap is een dienst van de directie-generaal Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid.