Onlinediensten

Subscribe to Overview

There are 26 results returned by the search criteria

1-10 of 26 results

Via deze dienst kunnen werkgevers een aangifte van sociale risico's indienen.

Dankzij Belcotax on web kunnen werkgevers en andere schuldenaars van inkomsten onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing de fiches 281 en de verzamelende opgaven 325 indienen en opsturen.

De site 'eHealth' bevat diverse nuttige toepassingen voor ondernemingen, instellingen en gezondheidsprofessionals. U vindt er ook informatie over de gezondheidssector.

Met Finprof kunt u een aangifte van bedrijfsvoorheffing indienen.

Horeca@work – 50 days is een onlinedienst waarmee een gelegenheidswerknemer in de horeca kan nagaan hoeveel dagen hij gebruik kan maken van een voordelige berekening van socialezekerheidsbijdragen.

Met Intervat kunt u diverse types btw-aangiften indienen. 

Het elektronisch loket van de openbare instellingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest !

Dankzij deze toepassing kunnen mensen met loopbaanonderbreking of tijdskrediet hun dossier voortaan online raadplegen.